הערכת שווי חברה אינה מושלמת ללא שמאי רכוש

הערכת שווי חברה או עסק הינו מהלך לא פשוט בכלל, ורבים מבעלי העסקים ו/או קונים פוטנציאלים שרוצים לרכוש עסק או מסעדה מתעניינים באופן כללי על העסק בזה שעורכים תשאול חברים, מתחרים ו/או קיום שיחות עם בעלי העסק. מכאן יודגש כי לדעתי המקצועית לאחר שביצעתם את כל התחקירים והתשאולים והנכם מעוניינים לרכוש את העסק או את המסעדה רצוי מאוד להתייעץ לא רק עם רואה חשבון אשר ידע לנתח את המספרים, אלא גם עם שמאי רכוש אשר יעריך את שווים של כל המכונות ופרטי הרכוש והציוד בכללו בעסק.

הערכת שווי חברה (או עסק או מסעדה) די דומה למה שלמדנו בבית ספר יסודי כששיחקנו במונופול או בבדידים, כך שלמעשה אנחנו יכולים לקבל החלטה לבצע עסקת קניה או לברוח ממנה. 

כמו כן חשוב מאוד לקבל מבעל העסק את כל הדוחות מרואה חשבון לרבות העתקי חשבוניות רכישת ציוד ומכונות תוך הדגש לקבלת דו"ח רווח והפסד שנתי, ועוד טיפ קטן תבקשו מבעל העסק לקבל טופס י"א זהו טופס המגבש את רכישת הציוד בכללו לרבות הפחתת בלאי שבוצעה על ידי רואה חשבון ו/או מנהל החשבונות של החברה.

לפני הכל ישנם אבני דרך לביצוע הערכת שווי לעסקים, ולכן על פי ידיעתי והמלצתי קיימת שיטה אחת שנכתוב אותה כאן (מלבד שיטות רבות שמשתמשים שהם) שכן לדעתי השיטה הנפוצה ביותר היא שיטת  DCF תזרים מזומנים החזויים בהנחה שהעסק שאנו רוצים לרכוש הינו עסק חי ומרוויח. 

איך עושים את זה? השיטה כרוכה בבניית תוכנית כלכלית אשר מבוצעת ע"י רואה חשבון מדופלם ובעל ניסיון בתחום אשר בונה את התוכנית בשיטת ה-DCF תוך מיצג תחזית רווח תפעולי למשך 5 שנים קדימה תוך התבססות על טופס רווח והפסד של החברה או העסק שאנו רוצים לרכוש לרבות התבססות בעיקר בהוצאות השוטפות ובמקביל להכנסות של החברה משנים קודמות. 

בסופו של יום נקבל תחשיב כדאיות עסקה לרכישת העסק בהתייחס לפעילות השוטפת של העסק בשנים עברו.מכאן נציין את העובדה כי ישנם עוד מספר שיטות להערכת שווי עסק או מסעדה אך בסופו של יום כמעט כל השיטות דומות מאוד ומורכבות מחישובים כלכליים אשר מתבססות על היסטוריית הכנסות והוצאות של אותו עסק המיועד למכירה ו/או להערכת שוויו לרבות בניית תוכנית עסקית המתבססת על נתוני שוק הביקוש היצע ומכירה. 

בסופו של הליך יוצא כי לאחר הפקת תוכנית העסקית או תוכנית כדאיות מותנת בהכנסות והוצאות, וותק הפעילות, מגזרי חוג לקוחות ואופי הפעילות של העסק המוערך לרבות וותק פעילות החברה.

לפני הכל בעת כוונה לרכוש עסק או מסעדה חשוב מאוד לבדוק את ההון העצמי, האם יש כספים נזילים או שאנחנו מתכוונים לפנות לבנקים בכדי לקחת הלוואות לרכישת העסק. כמו כן חשוב מאוד לחשב ישירות את הרווחים שיתקבלו לאחר רכישת העסק, רווחים הללו מותנים בבדיקת רכישת מוצרים מיבואנים ו/או מהיצרנים עצמם משום שאחוז הרווחים משתנה בין יבואן לבין יצרן אש מוכר לנו באופן ישיר לרבות חיסכון פערי התיווך בין היצרנים ליבואנים. 

למותר לציין כי יש לחשב את הוצאות התפעוליות, לרבות תשלומי שכר לעובדים, מנהלים, מזכירות, רכבי שירות, ביטוחים למיניהם, תשלומי ארנונה, חשמל ומיסוי כללי.. 

לעניין שמאי רכוש, מתפקידו לערוך שומה לכל המכונות וציוד מיטלטלין בכל מתחם העסק הנדרש, תוך הפחתת בלאי שימוש לרבות עריכת חוות דעת וכתב כמויות בשלושה מישורים, האחת מחיר המכונה או הציוד כחדש, מחירו כמשומש, ומחירו למימוש מהיר – שלושת הנתונים הללו ישמשו את הקונה הפוטנציאלי לקבל החלטה בכדי לפעול הלאה. 

לסיום יודגש כי המיידעים שנרשמו לעיל מהווים אבני דרך לביצוע עסקה מושלמת, מה לאחר מינוי שמאי רכוש בכיר ומנוסה נקבל את המידע האמתי והאובייקטיבי להערכת שוויו של הרכוש בעסק המבוקש.  

רוצים לדעת יותר?

ניתן להתקשר לחיים שריקי השמאי

054-6800905