מיומנו של שמאי רכוש הרצליה

נזק אשר הוסב בכוונה תחילה הינו חריג בין המנעד הרב של סוגי הנזקים שעשויים להיגרם לרכוש שלכם. הרבה חברות ביטוח לא כוללות בתוכן שנזק אשר הוסב בכוונה תחילה בין סך הנזקים אשר הביטוח מכסה, במקרים נוספים נבחין כי הסבת נזק בכוונה תחילה יכוסה באמצעות חברת הביטוח. 

ניתן להסב נזק בכוונה תחילה במנעד של שיטות, כמו לדוגמה – במצב של הצתה ייעודית כלפי חברה ספציפית, נזק אשר הוסבה במהלך גניבה, ונדליזם וטרור, שבירה של שמשות בזדון וכיוצא בזה. מי שאמון על גרימת נזק בזון עשוי להגיש נגד בן אדם ספציפי תביעה נזיקית, שהיעד שלה היא לחייב את הגורם נזק לשפות אותם כפיצוי בסך של העלות של הנזק שהוסב להם. את העלות אשר נתבעת לצורכי שיפוי יש להשתית על ידי שמאות של שמאי פרטי ומקצועי, שמאי של נזק שאת השירות שלו ניתן לשכור, על מנת שהוא ייתן הערכה מפורטת היטב על הצורה של אופי של הנזק, מה היקפו ומה סך העלויות שהוסבו לבעלי הרכוש, הוצאות אשר היעד שלהן הוא החזרת המצב למה שהיה מלכתחילה. 

מה כולל בתוכו הסבה של נזק בכוונה תחילה?

הסיבות אשר מאפיינות את התביעה בגין שיפוי אל מול החברת ביטוח במצב של הסבת נזק בכוונה תחילה, יתרחש במצב בו הוסב נזק לרכוש שלכם בפרוצדורה של גניבה. כאן אין עסקינן ברכוש אשר נגנב, כי אם ברכוש אשר נפגע בשל העבודה של הגנבים, בצורה כזו לדוגמא – מנעולי הדלתות אשר קיים הצורך להמירן, מלאי שהשחיתו אותו, כספת שגנבו ממנה במאמץ רב שלא אפשר יותר לעשות בה שימוש, אביזרים אשר נסדקו בזמן שהגנבים הסתובבו בחברה שלכם או בבית הפרטי שלכם, חלוק אשר שברו אותו וכיוצא בכך. אם הייתה גניבה לסביבה שלכם, עליכם לוודא כי אתם מכוסים בחברת הביטוח, אשר בה ניתן למצוא אף נזקים שיכולים להיגרם בשל גניבה הם עשויים להגיש תביעה אל מול חברת הביטוח ולבקש לקבל את השיפוי שנדרש.

השכרת השירותים של שמאי רכוש הרצליה בעת פריצה

בכל תביעה של פיצויים, אשר אותה תגישו לידי חברת הביטוח, היא תיאלץ אתכם לבצע הערכה של שמאי רכוש , אשר יעשו בה שימוש של קביעת סך השיפוי אשר מגיע בעבורכם, באותו האופן אף במצבים של תביעות בשל הסבת נזק בכוונה תחילה. חברת הביטוח תשלח אליכם שמאי רכוש הרצליה מטעמה, אבל ישנה חשיבות שתדעו ששמי זה יהיה בעל נטייה לבכר את האינטרס של חברת הביטוח, הוא יהיה בעל הרצון של קביעת ערך מופחת עבור הממדים של הנזק שהוסב לכם, באופן כזה שהעלות של השיפוי הנדרשת מטעם חברת ביטוח לשלם תהיה הכי קטנה.

על מנת לוודא כי תקבלו את כל השיפוי אשר נדרש, כדאי לכם לא לחכות רק להערכה של שמאי רכוש הרצליה מאת חברת הביטוח, אלא לשכור את שירותיו המקצועיים של שמאי פרטי מצדכם, אשר יניח את האינטרס שלכם במעלה סדר עדיפויותיו ויקפיד הקפדה יתרה להביא לכדי ביטוי כל פרמטר שיש לתת עליו את הדעת כאשר מייחסים עלות כלכלית לנזק שהוסב, עלות זו תבוא לידי ביטוי בצורה ברורה של ההבדל בין הסיטואציה שהייתם בה טרם הפרימה לבין הסיטואציה לאחר שהוסב לכם נזק.

כאשר אתם באים לקבל הענקה של שירות מטעם של שמאי רכוש הרצליה, על מנת שתוכלו לתבוע בשל שיפוי בגלל הסבת נזק בכוונה תחילה, יש חשיבות ניכרת לבדיקה שהשמאי הוא בעל וותק בתחום הספציפי, באופן כזה לדוגמה – באם עסקינן בהסבת נזק שאירע בשל כוונה תחילה ותגיעו לכדי דיון בבית משפט, תהיה נוכחות של מומחה בתחום של הערכת נזקי אש. במצב של תביעה בשל הסבת נזק בכוונה תחילה אשר מגיע לכותלי בעת משפט, תוכלו להחזיק בדעות שלכם במידה והן יושתתו על דו"ח של שמאי רכוש הרצליה, אשר ניכר ביצוע שלו בצורה מקצועית ואיכותית, דו"ח זה יציין ויפרט בצורה אשר אינה משתמעת לשני פנים באשר לממד הריאלי של הסבת הנזק. במהלך העבודה שלו, נאלץ שמאי רכוש הרצליה להעריך את האומדן של שווי הנכסים ממנעד רב של סוגים וכן לייחס עלות כלכלית עבור הנזקים שהוסבו לכם מכל מיני סיבות.

תוכן המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות אין להסתמך עליו בביצוע ו/או מפעולה כלשהי  


בברכה,

חיים שריקי - שמאי רכוש

מומחה בכיר לבית המשפט

054-680905