הערכת שווי מוניטין – איך עושים את זה?

מוניטין אינו מושג מוחשי אלא יתרון של חברה או עסק המסייע לנו לקבל החלטה לרכוש ו/או להעריך את שווי העסק על פי המוניטין והנתונים שיבדקו, ולכן נרצה לכלול הערכת שווי מוניטין של העסק כחלק משווי העסק עצמו. 

בדרך כלל נבהיר כי לכל עסק יש מוניטין, פעם אחת מוניטין חיובי עם חוג לקוחות רחב ביותר, ובפעם שניה מוניטין שלילי עם חוג לקוחות בעייתי.
היתרון של עסק מרוויח הינו עסק אשר יוצר לעצמו מוניטין בדרך ההתנהלות, מתן שירות אדיב, מחירים ראליים, ובמסעדות בעיקר ישנו דגש על טריות, ניקיון אדיבות ותשומת לב בחברה חברה המתנהלת ביעילות יוצרת בדרך כלל מוניטין חיובי.

כמו לדוגמא 2 רשתות מזון מובילות בשוק שלא נזכיר את שמם אשר מוצרי הצריכה נמכרים בכמויות גדולות והיא מספקת שרות יעיל ואדיב ללקוחותיה צוברת לעצמה מוניטין רב וחיובי. מצד שני ישנם חברות או עסקים אשר מוצריהם נחותים לרבות העדר מתן שירות או מענה לטלפון תוך זלזול בלקוחות החברה, עסקים כאלו לא מחזיקים הרבה זמן ופושטים רגל ונמכרים במחירי הפסד.

בעת רכישת עסק או חברה המוניטין נחשב לערך כספי רב שאינו קשור כלל למלאי או לציוד והרכוש בבעלותו, במקרים רבים המוניטין מוכפל במאות אחוזים מערכו של הציוד והרכוש הכולל בעסק אשר מוצע למכירה.

בדרך כלל חברה שיש לה מוניטין חיובי רב לא נמכרת אלא אם כן נגרם אסון חלילה של עזבון או פירוד של אחד השותפים בחברה .המוניטין של חברה קשור גם למיקום העסק לרבות אדיבות ומתן שירות נדיב ללקוח על ידי נציגי החברה או בעליה תוך הדגש להתייחסות רגשית של מנהל העסק, בעלים או מנהלי המכירות בחברה.

על פי דעתנו וניסיונו המקצועי כשמאים יודגש כי לצורך הערכת שווי מוניטין ישנם עסקים רבים אשר משתמשים בשיטה הפשוטה והקלה להלן; מכפילים את מחזור המכירות לשנה שנתיים וואו יותר , וכך מגבשים את סכום המוניטין.

ישנן נוסחאות נוספות לחישוב שווי המוניטין מצד החברה המוכרת אשר מבוססת על חוק הלקוחות הרחב לדוגמא: מכירה לרשתות או חתימת הסכמים עם חברות נוספות, פעילות של התחייבויות החברה למכירות עתידיות, כך שמתקבלים גם נתוני הכנסות נוספות וקבועות לאחר רכישת העסק ועתידו..

הערכת שווי מוניטין של חברה מתבסס בעיקר על פעילות ומחזור מכירות של החברה לרבות תחזית רווח עתידי.

באשר לעסקים חדשים שפועלים בתקופה קצרה קשה מאוד לקבוע את המוניטין בחברה בשל העובדה כי אין שום תיעוד ממשי בדוחות רווח והפסד של שנים עברו, אך כאשר יוכיחו כי נחתמו חוזים והסכמי אספקת מוצרי החברה, ניתן לקבוע מוניטין נקודתי ע"פ שיקול דעתו של הקונה הפוטנציאלי במקרים רבים ישנם קונים פוטנציאלים שמבצעים בדיקתם מול מומחים ויועצים בתחום תוך הפקת תוכנית כלכלית ועסקים המהווה בסופו של יום דו"ח מסכם של "כדאיות כלכלית" או "כדאיות עסקית" אשר מהווה אבני דרך לקבלת החלטות לרכישת העסק הקיים ו/או דרך לקבלת החלטה להקמת עסק חדש שיעסוק באותו תחום מבוקש.

לסיכום: למרות שנושא מוניטין העסקי אינו מעוגן בחוק אזי הוא מוגדר בפסקי דין אשר נתנו בבתי המשפט  שהכירו במוניטין עסקי כחלק מנכסיו של עסק או חברה, לרבות תחשיב שווי החברה עם רכושה בתוספת המוניטין שחושב ע"י השמאי ו/או רואה חשבון מדופלם שגיבשו את המוניטין ע"פ תחשיבים ונוסחאות חד משמעיות אשר אינם משתמעים לשתי פנים. עוד יומלץ מאוד להיעזר ברואה חשבון ו/או במומחים בתחום לשם בחינת המוניטין של עסק, באשר להערכת שווי רכוש וציוד מומלץ להיעזר בשמאי רכוש מומחה בתחום על מנת לקבל כתב כמויות מפורט אשר יגבש את עלות הציוד והרכוש במצבו תוך הפחתת בלאי שימוש וקבלת חוות דעת מקצועית .


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.ilhttp://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /