נזקי מים מהשכן

נזקי מים מהשכן לדירה שלכם הם תופעה שכיחה למדי, אשר תסב הרבה נזק לרכוש לכם והרבה תסכול, שיפגע בכם באופן ניכר בטיב איכות החיים שלכם. אי לכך ובהתאם לזאת, לפעמים אין ברירה אלא לפנות לשמאי רכוש מומחה  בכדי להביא את המפגע לידי טיפול בצורה הטובה ביותר. להלן נדון במאמר זה, בין היתר, בסמכות של המפקח על המקרקעין. תוך שאתם נעזרים בשמאי רכוש מוסמך ומומחה בתחום.

לאיזה טיפול אתם זכאים לקבל במסגרת של המפקח על המקרקעין בדירה שלכם?

עליכם להבין קודם כל, כי הסמכות של הערכאה השיפוטית לדון בעימות של נזקי מים מהשכן הינה של המפקח על המקרקעין בדירה שלכם. בשל כך ניתנת הסמכות של המפקח על המקרקעין ההרשאה לאכוף את המערכת המשפטית שרובה הזכות של בעת הנכס לבקש מהשכן שלו כי יבצע בנכס של טיפול בהקדם האפשרי כל זמן שטרם ביצוע הטיפול מסב נזק לדירה וגורם לירידה בערך הדירה.

ברבה מצבים ובפרט בימי החורף הגשומים, ייווצרו בעיות של נזקי מים למתחם הדירה שלכם מהדירה של השכן שלכם. אין עוררין על כך כי האחריות למצב זה איננה מוטלת על כתפיכם. ובהתאם לזאת עליכם לגשת לשכן שלכם בדרישה כי יטפל בנזקי המים בדירה שלכם.

ישנם מצבים אשר בהם תיתקלו בשכן בעל הגיון ישר והוא ישר יטפל בליקוי ללא בעיה. מנגד, ישנם מצבים בהם תיתקלו בשכן אשר מסרב לשתף עמכם פעולה ויוליך אתכם שולל, ללא מתן מענה לליקוי בדירה שלכם ובכך יסב לכם הרבה נזק, הן לרכוש אשר ייפגע מנזקי המים והן לרכוש לרבות סימני מים וקילופי טיח בתקרה והקירות יינזקו כתוצאה מנזקי המים, בשל הערכת הנזקים חובה להיעזר בשמאי רכוש אשר יגיע לדירתכם ויאמוד במצלמתו ובמכשיריו את הנזקים נשוא תביעה.

כמו כן, באפשרות המפקח על רישום המקרקעין לפתוח בהליך שיפוטי, ממש בצורה זהה לבית המשפט בכל מיני תחומים, כלהלן:

  • עימותים בין בעלי נכסים בנוגע להרחבת הדירה שלהם.
  • השתתפות של בעלי הנכסים בהוצאות הכרוכות בתחזוקה תקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחה של השירותים הנדרשים על פי חוק.
  • עימותים בין בעלי נכסים על פי התקנות המקובלות של בית משוף נשוא העימות. עימותים בין בעלי נכסים בשל הסגה של גבול מצד בעל הנכס אחד אל נכס אחר או בהיבט של הרכוש המשותף.
  • עימותים בין בעלי נכסים לפי תקנות שנמצאות בתוספת לחוק המקרקעין.
  • עימותים בין שכנים בשל אחזקת הבית המשותף בפני רעידת אדמה על פי תמ"א שלושים ושמונה.
  • עימותים בין בעלי נכסים בהיבט של מתקנים משותפים נוספים, הם כוללים מתוכם – צלחת לוויין, מעלית, כבלים, על פי המצוין בסעיף שש לחוק הבזק ובהתאמות הרכוש המשותף לעשיית שימוש של בני אדם בעלי מוגבלות.

מיצוי הזכויות שלכם במקרה של נזקי מים

אחת מן התביעות הכי נפוצות כיום בבית משפט היא תביעה בגין נזקים אשר הוסבו לדירה עקב בעיה של נזקי מים מהשכנים. באופן כזה בשל נזקי מים מהשכן הוסבו לדירה שלכם נזקים ולפעמים גם יוסבו נזקים לעוד דירות בבניין המשותף. על פי המצוין בסעיף 3 לתיקון המצוי, סעיף 64 לחוק, הנכם בעלי הזכות לבקש מן הנציגות שתיתן מענה לליקוי הנזק אשר הוסב לכם. במצב כזה עליכם לבדוק מבעוד מועד האם לשכן שהסב לדירה שלכם נזק או לנציגות של הבית המשותף יש באמתחתם ביטוח אשר יכסה בעיה זו. במצב של נזקי מים מהשכן בדירה שלכם, עליכם לפעול בהקדם האפשרי כדי להפחית את הסבת הנזק, ולכן עליכם לדווח לשכם על הבעיה שהתעוררה אצלכם ולבקש ממנה לטפה בה. באם שכן זה ממאן לטפל בבעיה שפרצה בשל ליקוי בנזילה מהדירה שלו, באפשרותכם לפנות לשמאי רכוש מומחה שיערוך את חוות דעתו המקצועית משפטית אשר תוגש לערכאה משפטית בבקשה של שיפוי בשל הנזק שהוסב לכם, כמו כן יודגש כי ללא חוות דעת שמאי רכוש מוסמך אין לכם מה לחפש בערכאות משפטיות כי אלו האחרונים יבקשו לקבל את אומדן הנזקים משמאי רכוש אשר יאמוד את היקף הנזק הכלכלי שהוסב בדירה שלכם.


תוכן המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות אין להסתמך עליו בביצוע ו/או מפעולה כלשהי 

חיים שריקי

שמאי מומחה לבית משפט

054-6800905