משחק הצינורות של חברת הביטוח

תמצית מתוך פסק דין מעניין של משחק הצינורות ע"י חברת ביטוח - נלקח מאתר של עורכי דין חיים קליר 

מבוטח פנה לחברת הביטוח ודיווח על נזילה בדירתו - מיד עם הודעתו הפנו אותו נציגי חברת הביטוח לקבלן ושרברב חיצוני ,והמבוטח שמח על השירות המהיר אלה מה..

השרברב שהגיע לדירה גילה מייד את מקור הנזילה והודיע לבעל הדירה כי יש להחליף את קו המים מהשעון לדירה תקול ויש צורך בהחלפתו.

בתגובה הודיע בעל הדירה לשרברב "תעשה מה שצריך, תחליף את הצינור" 

בתשובת השרברב הוסבר לבעל הדירה כי לצורך החלפת הצינור הפגוש יש להרים את כל המרצפות בדירה וכי תיקון זה אינו כלול בפוליסת ביטוח שרכש.

זה לא כל כך פשוט, הסביר הנציג, הביטוח מכסה רק את החלפת קטע הצינור הפגום. אבל כדי להגיע אל הקטע הפגום, יש להרים את המרצפות.

מכאן הוסיף השרברב כי תיקון זה אינו כלול ועל בעל הדירה להביא בעל מקצוע שירים את המרצפות ולאחר שיסיים את עבודתו בהרמת הריצוף הוא יעשה את עבודתו ויחליף רק את הצינור הפגום. 

למותר לציין כי השרברב היה מוכן להרים את המרצפות תמורת תשלום. אך שראה את תגובתו של בעל הדירה אשר נדהם לשמוע שהוא צריך לשלם עשרות אלפי שקלים הציע את הצעתו כדלקמן:

יש לי הצעה בשבילך שתחסוך לך כאב ראש וכסף טען השרברב.... , בוא נבטל את הצנרת הקיימת ונתקין לך צינור עוקף דירה. במקום שהצינור יעבור דרך המרצפות בדירה  - נתקין צינור חיצוני זה יחסוך לך את הרמת המרצפות. 

כמובן שבעל הדירה סירב להצעה ועמד על כך כי יחליפו לו את צינור המים אשר עובר מתחת למרצפות בדירתו - השרברב סירב ועזב את הבית.

כעבור מספר ימים הגיע מפקח מטעם הקבלן של חברת ביטוח אשר ניסה לשכנע את בעל הדירה כי הוא צריך לשלם עבור הרמת הריצוף - גלעד סירב בתוקף ולאחר כחודש הגיע עוד מומחה לאיתור נזילות הקבלן שבעובד עם חברת הביטוח, ולאר מכן גם הגיע שמאי רכוש מטעם חברת הביטוח 

כעבור יומיים, הגיע לדירה מפקח שרברבים מחברת תיקונים. המפקח ניסה לשכנע את גלעד כי ישלם עבור פתיחת המרצפות. גלעד סירב.

חלף חודש. בדירה הופיע "מומחה לאיתור דליפות"  מטעם חברת  "תיקונים" אך לא הצליח לאתר את מקום הנזילה. עברו עוד מספר ימים והפעם הופיע בדירה שמאי רכוש  מטעם חברת הביטוח אשר קבע כי הצדק עם בעל הדירה כולל הרמת ריצוף והחלפת צינור המים הפגום - שמח וטוב לב חשב לעצמו בעל הדירה..

חלפו שבועות ואף קבלן או איש מקצוע מטעם חברת הביטוח הגיעו לשקם את הנזקים - ובסוף נמאס לו ופנה למשרד אומדן שמאים חיים שריקי בכדי שזה האחרון יבדוק את מקורו של הנזילה לרבות עריכת חוות דעת משפטית אשר תגבש את כל הנזקים שנגרמו לדירתו של המבוטח.

בבדיקת השמאי מר חיים שריקי עולה כי יש להרים את כל המרצפות תוך החלפת צינור המים הפגום, אך כאן חשוב להדגיש כי מאחר והבית ישן, אין ולא נמצאו אריחי ריצוץ תואמים ולכן ע"פ פסיקות של בתי המשפט נקבע מפורשות כי יש צורך בהחזרת המצב לקדמותו כלומר שכל הריצוף יהיה באותו גוון סוג וגודל. תוך שמר חיים שריקי השמאי עורך חוות דעת עם כתב כמויות וכיצד לבצע את התיקון.   

לאחר קבלת חוות דעת מהשמאי חיים שריקי , פנה בעל הדירה לקבלן מומחה אשר הרים את המרצפות והחליף את הצינור שדלף. תוך יישום חוות דעתו של השמאי חיים שריקי.

וכאן נשאלת השאלה , האם חברת הביטוח הכירה בנזק ?

האם השיבה חברת הביטוח לבעל הדירה את עלויות התיקון ? 

קוראים נכבדים אתם כבר מבינים כי חברת הביטוח לא הייתה כוונה לשלם את עלויות התיקון ושכרו של השמאי, משכך פנה בעל הדירה לעזרת בית המשפט השלום.

בדיון בבית המשפט שאל השופט את נציגי חברת הביטוח - מדוע אינכם משלמים את דמי התיקון, הרי בעל הדירה פעל בדיוק לפי חוות דעת של השמאי מטעמכם,.. 

מכאן הוסיף השופט ואמר - מונחת לפני חוות דעתו שומה של השמאי מומחה מר חיים שריקי אשר קבע בוודאות את מקורו של הנזק כמצוין.  

נכון, השיבו נציגי חברת הביטוח  - בעל הדירה היה מאוד עקשן , אנחנו הצענו לבעל הדירה לבטל את הצנרת הפנימים ולהתקין צנרת מים חיצונית , ובכלל מדוע להסתיר את הצנרת מים אם אפשר לראות אותה מונחת על הקיר החיצוני.

מכאן טען בעל הדירה כי בשל קרות המקרה החלה מסכת ארוכה של ביקורים ונציגים מטעם חברת הביטוח לרבות שרברבים, מפקח , מאתר נזילות, שמאי אשר כל אלו עשו ככל שביכולתם להתנער מאחריות ולשמור על האינטרס הכלכלי של חברת הביטוח לרבות העובדה כי בעל הדירה מצא את עצמו  

בינתיים, בשל התנהלותן האיטית של חברת הביטוח והנציגים מטעמם , המבוטח מצא את עצמו ללא מים למשך חודשיים. , בנסיבות המקרה קבע השופט כי בעל הדירה היה רשאי לזמן קבלן או שרברב מטעמו בכדי לתקן את הנזקים שנגרמו בדירתו של התובע 

פסק דין - השופט חייב את חברת הביטוח לשלם לבעל הדירה את כל עלויות התיקון לרבות שכר טרחתו של השמאי, אגרת בית משפט, שכר טרחת עורך דין ופיצויים עבור הסבל ואי הנוחות סך 28,600 ₪.  

חיים שריקי - שמאי מומחה לבית משפט  -  054-6800905

תוכן המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות אין להסתמך עליו בביצוע ו/או מפעולה כלשהי.


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.ilhttp://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /