נזילה מהשכן מה עושים

במידה וחדרה לדירה שלכם נזילה, דירתכם כבר אינה ראויה למגורים. אתם לא חייבים להמשיך להישאר בדירה זו – תמצאו את הזכות שלכם בהתאם לפוליסה למענק של דירה לחלופין עד שיטפלו בדירה שלכם. במצב אשר בו קיימת נזילה מהשכן מה עושים? עליכם לתבוע את השכן שלכם.

ההליך של הגשת תביעה משפטית

עליכם להגיש תביעה משפטית שבו אירע עימות עם השכן שלכם. 

הטייטל של התביעה המשפטית יכונה כתב תביעה והוא יוגש בצורה מודפסת על צד אחד של גיליון. עליכם להגיש את התביעה בצורה ידנית או על ידי דואר. 

בכתב התביעה יופיעו הפרמטרים כדלקמן דרכים ליצירת קשר עמכם, שמכם, תעודת זהות וכתובתכם המדויקת.

השם, הכתובת המדויקות. זהות של השכן שלכם. תיאור בקצרה של המבנה המשותף שבו אירע העימות בינכם. המען של הבית , מספר גוש וחלקה (במידה ויש), מספר המבנים בבית והדירות כולל מספר הכניסות. תיאור העובדות שעליהן תושתת התביעה שלכם.

על פי סעיף חמישים ושמונה בחוק, בהגשה של תביעה כספית עליכם להוסיף את הערכת שמאי רכוש בגין הנזק שנגרם לכם, ציון החוב של השכן שלכם במהלך התביעה לפי הוצאות וכן ציון החלק היחסי שלו בכל הוצאה. הסברים משפטיים של תביעתכם. השיפוי שברצונכם לקבל. כתב התביעה צריך להיות חתום על ידכם. אם הנכם מיוצגים באמצעות עורך דין, הוא ישלח לשכן שלכם את כתב התביעה בתוספת של בקשה להגיע לדיו שתקבלו מהמזכירות.

בדרך כלל, תביעה משפטית מוגשת לכבוד בית המשפט ובבקשה לקבל צו עשה ולא תהיה בבחינת תביעה כספית.

צו עשה הוא צו שבעזרתו יורה בית המשפט למישהו לבצע פעולה כל שהיא. באם הוסב נזק לנכס שלכם בשל חדירת נזילות מהדירה שלכם והוא ממאן לטפל בבעיה, אך בפועל הנזק ממשיך להחריף, אפשר לדרוש צו עשה מטעם המפקח על בתים משותפים.

הטפסים אשר אותם יש להוסיף לתביעה המשפטית

  • פירוט השטח של כל דירה נשוא העימות והיקף כל השטחים של הדירות – בעימות על פי סעיף חמישים ושמונה בחוק המקרקעין בהיבט של תביעה כספית בנושא אחזקה וניהול של הרכוש המשותף בדירה שעוד לא נרשמה כבית משותף.
  • התקנון, כאשר כתב התביעה יושתת על תקנון מקובל על שני הצדדים.

תשלום של אגרה

האגרה דומה לאגרה שעליכם לשלם בשל תובענה אזרחית בבית משפט השלום, בהתאם לתקנות בית המשפט. לא תוגש תביעה אלא אם כן שילמתם תמורתה אגרה. 

עובד לשכה שמונה לשם כך יבחן את כתב התביעה ויפסוק את היקף האגרה וצורת התשלום שלה. 

העלות של האגרה מתעדכנת על פי תקנות של בית משפט. עליכם לוודא מה העלות של האגרה שעודכנה בזמן הגשת התביעה המשפטית. האגרה תשולם באמצעות שובר תשלום ברשות הדואר או על ידי תשלום מקוון בשירות של תשלומים ממשלתי או לחלופין על פי הנחיה של מזכירות הלשכה.

ההיבטים של נזילה בדירה שלכם

  • ההימצאות של מים בדירה שלכם תגרום לכדי שינויים במרקם של הבטון ולהיחלשותו. חדירה של נזילות בבטון תגרום לחלודה של המטות, לניפוח בברזל ולסדק בבטון, בשל כך תיווצר היחלשות של המבנה ואיום על היציבות שלו.
  • החומר הלבן אשר נפלט בין אריחי המרצפות הוא מעין פטרייה של עובש, אשר צומחת בתנאים של רטיבות. כתמים ססגוניים בטיח לרוב יופיעו בגוון ירוק שחור, אלו הם תרביות של פטריות עובש, שייצרו ריח שאינו נעים ויסבו לכדי מחלה לכלי הנשימה.
  • נזילת מים בחלקי הדירה שלכם לא מהווה רק מטרד, אלא איום ריאלי של סכנת שריפה ושל התחשמלות.

רוצים לדעת עוד פרטים

ניתן להתקשר עם השמאי חיים שריקי בעל ניסיון ומוניטין של כ 45 שנה

054-6800905