שמאי רכוש בראשון לציון

עולם השמאות נחשב למקצוע הכי עתיק. 

ברבות השנים בני האדם ניהלו אורח חיים שהינו קפיטליסטי ואחזו ברכוש שלהם. בימי קדם, התהדרו בגאון התפקידים של הבורר ושל השמאי ומוכרת העובדה כי ראש השבט ידי היטב כיצד לאמוד הסבה של נזק בשל ירידת הערך שלו או בשל פריצה. חלקים ניכרים בעולם השמאות מעוגנים על ידי חקיקה ועל ידי כללים קפדניים. כולכם בוודאי פגשתם בעברכם שמאי רכב. שמאי של רכב נאלץ להיות בעל ותק והכשרה באופן ניכר, כדי שיוכל להשיג את הרישיון שלו להתעסק בתחום של שמאות רכב. על גבי הרישיון של שמאות רכב ישנו פיקוח של משרד התחבורה והרבה מנהלות מקצועיות.

שמאי אשר עוסק בתחום של המקרקעין מקיף תחום מאוד נרחב. על השמאי המקרקעין לעבור תהליך של הסמכה בתחומים של מיסוי, הנדסה, כלכלה, משפטים וכיוצא בזה. מפאת הסיבה שהעולם של שמאות מקרקעין מסתנכרן באופן ניכר עם העולם של ראיית חשבון, יחולו על עולם של שמאי מקרקעין כללים בין לאומיים, אשר יוגדרו על ידי תקן ייעודי את מהלך העבודה בהערכה שווי נכס  ציבורי או בורסאי.

מה הם ההבדלים בין שמאי רכוש בראשון לציון לבין שמאי מקרקעין?

שמאי רכוש בראשון לציון יתעסק בהערכת שווי של רכוש ובהסבת נזק לרכוש הכללי, שאינו מוגדר מקרקעין, אשר נגרמו בדרך כלל בשל התלקחות של אש, אובדן של רווחים או גניבה. 

דרישה של שמאי רכוש בראשון לציון לקיים הכשרה רשמית שהיא ממלכתית. כיום ניתן למצוא מכללות מקצועיות אשר מעבירות לימודים של שמאות רכוש בקורס קצר מועד. 

שמאי רכוש יתפרנס בדרך כלל מחברות ביטוח והוא יאמוד את הסבת הנזק אשר נגרמה למבוטח. במצב היפותטי אשר בו הוסב נזק בשל תאונה, רעידת אדמה או פיצוץ של בלון גז, אל מיל עליכם לבצע פנייה?

שמא לשמאי מקרקעין, מתוך ההשערה שהוסב נזק שאפשר לתקן אותו, נזק שהינו הפיך, כמו לדוגמה – הקמה מחדש של קיר, ביצוע של עבודות שלד, במצב זה הנוכחות של שמאי מקרקעין איננה נדרשת. 

במידה והוסב נזק שאינו הפיך, כי אז שמאי המקרקעין יהוו את המענה שלכם הבלבדי שעשוי לקבוע את הירידה של ערך המקרקעין. 

במצב השני, מובן מאליו כי רק שמאי מקרקעים עשוי לקבוע את השווי של ירידת הערך עבור המקרקעין. האם שמאי רכוש בראשון לציון יכול לסייע בידכם במצב הראשון, במצב של הסבת נזק שהוא לא הפיך? 

מה היא ההכשרה המקצועי של שמאי רכוש בראשון לציון בתחום של הנדסת בניין, התשובה נמצאת בגוף השאלה.

מה עליכם לבחון טרם עשיית הבחירה של שמאי רכוש בראשון לציון?

  • האם שמאי רכוש הינו חבר בארגון שמאי רכוש בישראל – עליכם לוודא כי שמאי זה חבר בארגון שמאים מוכר. 
  • האיגוד עוסק רבות בעגינה של עולם השמאות בחוק, נרתם לפרויקט לאומי, מקיים דיון בבית דין מקצועי לחברים, איחוד של השורות, קידום מאבק מקצועי, שמירה על הזכויות של הציבור.
  • השכלה – תבקשו מאת השמאי כי יציג בפניכם תעודת גמר ו/או תעודת כיס המעידה את הכשרתו במכללה מוכרת למשל בוגר מכללת השמאים.. 
  • בנוסף לכך עליו להיות בעל רקע של לימוד אקדמי, בעל מאגר נתונים עצמאי, למוד השתלמות, ובעל מינוי בחבר פעיל בארגון שמאי רכוש בישראל.
  • שמאי רכוש צריך להיות בעל רקע בתחום של המומחיות שלו – עליכם לוודא מהו העולם אשר בו מומחה השמאי.  טוב היה באם השמאי יתחיל לפעול בתחום שלו, כאשר הוא יכלול מינימום פרקטיקה אחת ניכרת לעין שבאמצעותה הוא ינסה להתקדם אל עבר כלל סוגי הרכוש המוצעים, כמו לדוגמא – בעל רקע בתחום הבניה , ההנדסה או בעל רקע בתחום הנדל"ן.

 רוצים לדעת עוד פרטים על הכשרתו של השמאי ?

כנסו לאתר מכללת השמאים בלינק מטה

https://www.michlala.co.il/

                 בכבוד רב,

חיים שריקי - שמאי מומחה לבית משפט

             054-6800905