שמאי רכוש למכונות תעשייה

מיהו שמאי רכוש?

שמאי רכוש הינו אדם המתמחה בהערכת אומדן שווי לרכוש, מכונות וציוד כללי לרבות הערכת נזקים העלולים להיגרם כתוצאה מאש, פריצה, הצפת מים, מליקויי בניה, שיפוצים וכו' , מכאן, שמאי רכוש למכונות תעשייה הוא מי שמתמחה באומדן שווי למכונות תעשייה, קווי ייצור, מפעלים וכדומה.

מה נדרש משמאי רכוש?

כאשר שמאי רכוש ניגש להעריך את שוויו של רכוש מסוים, נדרש ממנו להכיר את הרכוש לעומק. ההיכרות עם הרכוש כוללת את אופני השימוש ברכוש ואת תפקידו של הרכוש בפועל. בכדי להעריך את שוויו של הרכוש, לוקח השמאי בחשבון את הפרמטרים הבאים:
1. עלות הציוד כחדש- בכדי להעריך את הרכוש נכון, מתבסס השמאי על ברור מחיר הרכוש כחדש.
2. ערך הרכוש יורד עקב השימוש- השמאי מברר גם את מצבו המכני של הציוד בהתאם למידת השימוש שנעשתה בו, מצבו מבחינת תחזוקה, וכדומה.
3. ערך הרכוש יורד עקב הגיל- גם לגיל המוצר השפעה ניכרת על מחירו. כך ייתכן וערכו של רכוש מסוים, שלא נעשה בו שימוש כמעט, ירד בעקבות גילו המתקדם.
4. שווי מסחרי- שמאי רכוש למכונות תעשייה מעריך גם את שוויו של הרכוש מבחינה מסחרית. היינו שהוא בודק את מצב הרכוש מבחינה מכנית וטכנולוגית, ואת תחזוקתו. כמו כן, הוא מברר את ההיסטוריה שלו, את אורך החיים שנותר לו, ואת מחיר ההיצע והביקוש של הרכוש בשוק התעשייה. לשם כך זקוק השמאי לידע טכני רב בציוד מגוון.

מדוע יש צורך בשמאי רכוש למכונות תעשייה?

1. הערכה של ציוד לחברות עסקיות: חברות עסקיות רבות זקוקות להערכת הציוד המשמש את העסק (אך אינו נמכר בשוק כמוצר), בכדי לחשב את שווי העסק עבור מאזן, מס, ביטוח, וכדומה. כמו כן, בכדי להעריך את שווי המקרקעין של העסק עבור "שווי הוגן", זקוקה החברה להערכה זו. את שווי המבנים והציוד של החברות העסקיות מודד שמאי רכוש על פי השווי שלהם ביום החישוב, לא כבעבר שאז נקבע השווי בהתאם לעלותם המקורית, ונוכה הפחת.

2. הערכה של ציוד לצורך מכירה:
במידה ושותפים מעוניינים לערוך חלוקת ציוד או במקרה של מכירת ציוד, עולה הצורך לבצע הערכה של שווי הציוד. כאן נכנס לתמונה שמאי רכוש המבצע הערכה של הציוד בהתאם לשווי שלו בשוק החופשי. במקרה זה נשמר הכלל הבא: "מכירה ע"י מוכר מרצון לקונה מרצון".3. הערכה של ציוד למכירה מאילוץ: קיימים מקרים בהם שמאי רכוש מעריך ציוד למכירה מאילוץ. כך למשל, במקרים בהם יש צורך בשעבוד הציוד, כינוס נכסים, וכדומה. כאן מחשב השמאי את הערך על פי מחיר הנמוך יותר ממחיר הציוד בשוק, בגלל הלחץ של המוכר או המשעבד.4. הערכה של מלאי: במידה ויש צורך בחלוקת העסק בין שותפים, בפתרון מחלוקות עם אגף המכס וכו', עולה הצורך בהערכת מלאי על ידי שמאי רכוש למכונות תעשייה. השמאי קובע את ערך המלאי על פי שוויו ביום הספירה. קביעת ערכו של המלאי הינה על פי: מחיר הקניה המקורי של המלאי, חידושים ושינויים שונים בשוק החופשי, שינויים בחומרי הגלם, משברים כלכליים, במוצרי מזון או תרופות בהתאם לתאריכים בהם פג תוקפם, ועודלמידע נוסף מוזמנים לפנות בכל עת את השמאי חיים שריקי, דרך האתר