הצפת ביוב בבית

החוק החדש אשר נותן הגנה על שוכרי דירות אל מול בעל הדירה בעל משמעות רבה. מטרתו לגרום לבעל הדירה שלכם לתקן את הליקוי שעליו לבצע, כאשר הוא מזניח בחרפה את הטיפול ורק יעלה לכם את שכר הדירה מדי תקופה. במידה ואתם גרים בקומות התחתונות במבנה ישן, ישנה אפשרות כי תסבלו מכדי הצפת ביוב בבית של כל הדיירים. במצב של סתימה, יצוף הביוב בחלק התחתון של הבניין ועשוי להסב לכדי חוסר נוחות ולהוצאות ניכרות. על ועד הבית מוטלת האחריות לדאוג לטפל במפגע הזה שמקורו הצפת ביוב בבית שלכם, אבל הלכה למעשה לפעמים הדבר כרוך בהתעסקות מול ועד הבית שלכם, בלחכות לאנשי מקצוע ובדרך כלל לאי מענה בצורה קבועה לליקוי ששב ופוקד אתכם. הבעיה עשויה לקרות אף במטבח שלכם, כאשר לפעמים יעלו מים עכורים, מפאת הסיבה של כיור המטבח. פה עסקינן בצנרת של המים ולא בצנרת של הביוב, אך מפגע זה גם עשוי להטריד אתכם.


מה הן הסיבות לפרוץ הצפת ביוב בבית?

בדרך כלל עסקינן בעשיית שימוש במוצרי היגיינה ובמגבונים של מרבית הדיירים במבנה ובחוסר של תחזוקה בצורה שנתית כהלכה מטעם ועד הבית או בבלאי טבעי של צנרת הביוב. ליקוי של הצפת ביוב בבית עשוי להוות נזק ריאלי באיכות החיים שלכם – הרחצה שלכם תימשך הרבה יותר זמן, צחצוח השיניים יהפוך למשימה לאה והדחת הכלים לכדי חלום בלהות.

במצב של הצפת ביוב בבית איך תדעו על מי מוטלת האחריות – שמא היא על כל הדיירים או שמא על בעל הדירה? מדובר כאן לא באזור גיאוגרפי של הצינור התקול, אלא בייעוד שלו. במידה והתשתית נועדה רק עבור דירה אחת, תוטל האחריות על בעל הדירה. במידה והתשתית נועדה לחלק מהדירות בבניין, תוטל האחריות על ועד הבית, שעשוי לטפל ליקויים בצנרת של הביוב ולדאוג אף לאחזקה שלהם, מדי כמה זמן הוא צריך לערוך ניקיון יסודי שיגן על טיב הצנרת. ברגע שאחד מהדיירים אינו מוכן לקחת חלק בהוצאה, על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין נקבע שבעל דירה חייב לשאת בהוצאות של הרכוש המשותף, אי לכך ובהתאם לזאת במצב שהוא ממאן לשתף פעולה יוגש לו מכתב התראה של תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין.

האם במצב של הצפת ביוב בבית עליכם להתנתק מהביוב של הבניין המשותף?

אם קצה לכם ההתקשרות עם ועד הבית שלכם ואתם רוצים להתנתק מקו הביוב של המבנה, עליכם לתת את הדעת לכך שתוכלו לעשות זאת רק באופן חלקי, הווה אומר – תידרשו לפי החוק להמשיך לשלם את מחיר אחזקה של מערכת הביוב המשותפת. בדרך כלל הליקוי הוא בדירות התחתונות במבנה ישן בו הצנרת שלו לא הוחלפה והרבה פעמים תופיע סתימה. הדירות אשר מצויות בקרקע הן מחוברות באופן ישיר לביוב ומפאת סיבה זו לא יסבלו מליקוי של חיבור לצנרת של כל הבניין. בבניין שהוא חדש, כאשר כל הצנרת חדשה, דיירי הקומות התחתונות אף הם לא יסבלו מתופעה זו. באם תתנתקו מקו הביוב היא תשפיע על הרכוש המשותף, ולכן אתם חייבים לכך את ההיתר של ועד הבית שלכן. הן אם הצנרת נמצאת מתחת לקרקע ובין אם היא מעקף חיצוני גלוי. במידה שוועד הבית ממאן לכך, תוכלו לפנות למפקח על רישום המקרקעין.

עלות של פרוצדורה זו?

אם עסקינן בפעולה פשוטה כאשר הקומה התחתונה אינה גבוהה מדי והאורך של הצנרת הנדרש הוא רגיל, בדרך כלל ההתנתקות מקו הביוב של המטבח תהיה בעלות יקרה מאוד זאת וכאשר התנתקות מקו הביוב בחדר הנוחיות עלותה יותר גבוהה. במידה ותרצו להוזיל את המחיר, תוכלו לפנות ביחד לאינסטלטור ולקבל הנחה בעבור כמה דירות שנמצאות באותו הצד של המבנה, מכיוון שהוא גם כך יגיע לאותו אזור לביצוע עבודתו.    


בברכה,
חיים שריקי - שמאי רכב ורכוש
עד מומחה בכיר לבית המשפט
054-6800905

להלן אתרי אינטרנט של חברת אומדן שמאים..

https://www.car-10.com     / https://www.car-10.co.il     https://www.haim-shamai.co.ilhttp://www.irgun-shamahim.org.il   /   http://www.michlala.co.il   /    http://www.ad-m.co.il /