נזילה בתקרה – מה עושים?

באם הנכם סובלים מן נזילה בתקרה שלכם, עליכם לדעת כי חדירה של מים לנכס עשויה להוות מפגע חמור, אשר נמצא בתוכו הסבת נזק לנכס לציוד אשר נמצא בתוכו והסבה של נזק בריאותי לאלו אשר דרים בנכס בשל היקוות של טחב ושל עובד ולפעמים גם לסיכוי להתחשמל או שתפרוץ דליקה בשל מגע של המים במערכת החשמל. כדאי לכם לפנות אל שמאי רכוש מומחה בתחום.

היווצרות של נזילה בתקרה עשויה להתרחש בשל לקות במערכת של צינורות המים בנכס שלכם או של נכס אשר קרוב אליכם או בשל תקלה באיטום של הרכוש המשותף ואף מלקות של הצנרת שמהווה חלק ניכר ברכוש שהוא משותף ועוברת במתחם של הנכס שלכם אשר ניזוק. בשל חשיבותו של הטיפול הזריז והמושכל של התקלות.

מכאן צברנו לכם רשימה של צעדים שעליכם  לבצע החל ממועד הגילוי של חדירת המים אל התקרה וכלה במציאת המענה הראוי, כדלקמן:

  • סכנת חיים – בעת נזילה מהתקרה, ישנו סיכוי רב בחדירת מים למערכות חשמל ותאורה מעבר לנזק שנוצר בנראות של הנכס שלכם, נזילה בתקרה עשויה להיות ממש סכנה של חיים, ולכן ישנה חשיבות רבה לנקוט צעדים זריזים לתיקון של התקלות אשר מסבות נזק לנכס שלכם. 
  • בירור מקדמי – עבור המקור של נזילה בתקרה יש משמעות מכרעת בתחום של על מי מוטלת האחריות על כן, יש לפנות לשמאי רכוש מומחה בתחום בכדי לאמוד את הנזקים לרבות הנזק אשר הוסב לנכס שלכם. בחינה ויזואלית סטנדרטית של השמאי לא בהכרח תוכל להצביע על המקור של חדירת הרטיבות. אי לכך ובהתאם לזאת, הגישה הנפוצה כיום עבור איתור ספציפי של מקור הנזילה ע"י שמאי רכוש היא ביצוע של בדיקה של השמאי באמצעות מכשירים ייעודיים לרבות סריקה תרמית שתיערך על ידי חברה מקצועית המתמחה בתחום. אותה חברת איתור תצהיר בדו"ח הסריקה היכן בדיוק נמצא מקור הנזק.

את דוח הסריקה של חברת האיתור יש להעביר לשמאי רכוש מומחה אשר מתפקידו לערוך אומדן נזקים וכתב כמויות לשיקום הנזקים אשר מהווה אבני דרך  לתיקון שיבוצע כהלכה. בצורה הנהוגה לאחר קבלת חוות דעת המשפטית של השמאי יש להגיש תביעה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום אשר יפנה לבית משפט.

  • עליכם לפנות מיידית לשמאי רכוש מומחה, תוך שאתה תיעדתם את פרטי המקרה – החל מהזמן שבו התגלתה חדירה של רטיבות בנכס שלכם, הקפידו לתעד את הנזקים אשר הוסבו לכם, בין אם עסקינן בנזק לרכוש אחר אשר נפגע בשל חדירה של רטיבות ובין אם עסקינן בנזק שהוסב לנכס שלכם, כמו למשל – טחב או עובש אשר קרו בשל חדירה של רטיבות אל התקרה שלכם, נזילה של מים, התפוררות וכיוצא בזה.
  • אל תבצעו את התיקון לבדכם – תיקון של הליקוי בנכס שלכם עשוי ליצור בעיה כפולה ומכופלת – ראשית כל, יקשה עליכם להוכיח הסבה של נזק שכבר תוקנה, שנית כל, חוסר האפקטיביות שבתיקון כל עוד לא תיקנו את המקור ללקות, אשר גורם לחדירה של מים. כפועל יוצא, כל עוד לא מרחפת מעליכם סכנה של חיים ריאלית, מומלץ לכם כי תפעלו ורק אחר כך ולפני הכל במינוי שמאי רכוש שיפיק את חוות דעתו ורק לאחר מכן ניתן לפנות לערכאות משפטיות – שכן ללא חוות דעת שמאי אין לכם מה לחפש בבית המשפט משום שהשופט לא יקבל את טענותיכם בהליך משפטי ראוי.
  • עליכם לשמור על החשבוניות והקבלות – כל הוצאה ששילמתם עליה הון מסוים, בצורה עקיפה או בצורה ישירה בפרוץ המקרה של חדירת מים, עליכם לתעד באמצעות שמירה על הקבלות אשר מוכיחות את ההוצאות שלכם, עבור מטרה של התחשבנות עם מי שתוטל עליו האחריות לגרימת הנזק.
  • הגשת התביעה – לאחר שהופקה חוות דעת שמאי רכוש ועברתם את כל הפרוצדורות ופניתם אל כל הגורמים האחראיים לגרימת הנזק לנכס שלכם, אין ברירה אלא להגיש כתב תביעה משפטי למתן צו עשה, אשר ייאלץ את הגורם האחראי לתקן את התקלות אשר גורמות לכדי נזילה בתקרה ולמממן את הנזקים של הרטיבות שכבר אירעו בנכס שלכם, על מנת להחזיר את המצב כפי שהיה בתחילה. מוטב כי תיגשו אל שמאי רכוש מוסמך ואובייקטיבי.


תוכן המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, אינו חסין מטעויות והשמטות אין להסתמך עליו בביצוע ו/או מפעולה כלשהי 

חיים שריקי

שמאי רכוש מומחה לבית המשפט

054-6800905